MOTOBAZAR - MLADÁ BOLESLAV - Ptácká 169

OBLEČENÍ NA MOTOCYKL

Prodej nového a komisní prodej použitého oblečení na motocykl.

 

 POUŽITÉ OBLEČENÍ a PŘILBY

NOVÉ MOTO OBLEČENÍ a PŘILBY

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY KOMISNÍHO PRODEJE OBLEČENÍ

Tyto obchodní podmínky komisního prodeje použitého oblečení na motocykl a přileb se řídí ustanoveními uvedenými v §737-741 Občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků a upravují podmínky komisního prodeje použitého oblečení na motocykl a přileb v prodejně Motobazar Mladá Boleslav, Dušan Fiala, se sídlem Ptácká 169, Mladá Boleslav, jakožto provozovatel provozovny Motobazar Mladá boleslav je dále v textu těchto podmínek označován jako "obstaratel" a zákazník, jehož použité oblečení je v provozovně Motobazar Mladá Boleslav prodáváno, je označován jako "objednatel". Smluvní vztah o obstarání prodeje věci mezi obstaratelem a objednavatelem je dále označován jako " komisní prodej" a použité oblečení na motocykl a přilby, které jsou předmětem tohoto komisního prodeje, je dále označováno jen jako "zboží".

1. Obstaratel a objednatel se mohou dohodnout, že obstaratel převezme zboží do komisního prodeje a bude toto nabízet k prodeji ve své provozovně.

2. Obstaratel může do komisního prodeje přijmout zejména moto bundy, moto kombinezy, moto kalhoty, přilby, moto boty, moto rukavice, které budou v dobrém stavu a přiměřeného stáří.

3. O tom, zda obstaratel vybavení do komisního prodeje přijme, rozhodují pracovníci obstaratele na základě momentálních provozních podmínek a podle typu a stáří a stavu předmětného zboží. Obstaratel přitom není povinen vybavení do komisního prodeje přijmout.

4. Obstaratel přijme zboží do komisního prodeje na dobu 60 dnů. Po uplynutí této lhůty je objednatel povinen si neprodleně zboží vyzvednout, nebo po dohodě stanovit slevu z ceny a prodloužit její další nabídku. Pokud tak objednatel neučiní, obstaratel se pokusí po uvedené lhůtě objednatele kontaktovat a vyzvat ho k vyzvednutí zboží. Při ignorování této výzvy po dobu  jednoho měsíce následně propadá zboží obstaravateli. Při převzetí zboží do prodeje vystaví obstaratel  objednateli komisní list.

5. Pokud obstaratel zboží prodá, má nárok na odměnu za obstarání prodeje ve výši 20% z ceny, za kterou bylo zboží prodáno a objednateli vyplatí v hotovosti částku, za kterou bylo zboží prodáno po srážce odměny. Tuto částku vyplatí obstaratel objednavateli oproti předložení komisního listu na prodejně, ve které zboží do komisního prodeje přijal, nebo bankovním převodem dle smlouvy.

6. Termíny pro vyplacení částky za prodané zboží jsou: a) ode dne, v němž bylo prodáno do 3 dnů převedeme částku na účet objednatele, b) ihned po prodeji informujeme objednatele a ten si je povinen částku vyzvednout do 14ti dnů od prodeje.